Beste leden,

Hieronder vinden jullie de nieuwe ( concept ) statuten. Op de vorige ledenvergadering is daar al over gesproken. Willen jullie zo vriendelijk zijn om deze statuten door te lezen en daar eventueel jullie vragen bij te schrijven. Op de Algemene Ledenvergadering (ergens in mei) wordt gestemd over deze statuten. Daar is volgens de huidige statuten een 2/3 meerderheid voor nodig. Dus het is belangrijk dat er dan veel leden aanwezig zijn.

Na eventuele aanpassingen en goedkeuring worden de statuten aan de NTTB voorgelegd. Deze moeten weer nagaan of onze statuten niet in strijd zijn met de statuten van de NTTB. Na goedkeuring zal de notaris de akte vaststellen en is alles zo goed als rond. ( statuten moeten ook naar de Kamer van koophandel )

Een heel gedoe, maar ik vraag jullie medewerking in deze.

Met sportieve groet,

mede namens het bestuur,

Aad Kal

secretaris

 

Documenten:

     Statuten

     Continuiteitscommissie

     Gedragscode

 

Pin It on Pinterest

Social media

Deel dit met je vrienden!